Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Jij bent vrij om het helemaal te lezen. In het kort wil ik jou laten weten dat de eventuele gegevens die ik van jou en door jou krijg bij mij in veilige handen zijn.

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG ben ik, Karen Hettinga, eigenaresse van De Koffer van KAAT, gevestigd in Emmeloord, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59796545.

Persoonsgegevens

Waarom ik jouw gegevens bewaar

Jouw contactgegevens (zoals naam, adres, e-mail, telefoonnummer en social media accounts) zijn voor mij. Ik gebruik deze om contact met jou te houden over de weg die wij samengaan, als Karen Hettinga van De Koffer van KAAT en cliënt van De Koffer van KAAT. Ik vraag alleen naar jouw contactgegevens, nadat jij JA hebt gezegd op het werken met mij. Zie jij na een kennismakingsgesprek af van een samenwerking met mij, De Koffer van KAAT dan is dat prima. Dan verdwijnen jouw eventuele gegevens uit mijn systeem.

Verwerken persoonsgegevens

Mocht jij JA zeggen op werken met mij (of het nu om coaching, specialistische ondersteuning of diensten, training of welke dienst dan ook van De Koffer van KAAT gaat) dan vraag ik jou waarschijnlijk om meer gegevens van en over jou. Bijvoorbeeld in een inschrijfformulier of tijdens een gesprek. Alles wat geschreven en gezegd is blijft bij mij en eventueel mijn team. Ik vraag alleen naar zaken die van belang zijn voor onze samenwerking. Mocht het eens nodig of zinvol zijn dat ik informatie over of van jou doorgeef dan is dat uiteraard alleen met jouw toestemming.

Beveiliging

Bij wet wordt van mij verlangd dat ik jouw gegevens bescherm. Dat doe ik ook. Op Internet bewaar ik niets van jou. Alles wat wij via WhatsApp of Facebook Messenger bespreken blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij beiden JA op zeiden als gebruikers van deze diensten. Mail en sms zitten in mijn apparaten. Alleen ik heb toegang tot mijn telefoon, tablet en computer. Deze zijn beveiligd met een persoonlijke code. Mijn site (www.dekoffervankaat.nl) is mijn etalage en alleen voor eenzijdig verkeer. Ik schrijf en jij leest. Jij kunt daar geen interactie met mij hebben en ik sla daar ook niets op van jou. Ik ben bij van de betrouwbaarste servers die er zijn en vertrouw op de bescherming van deze gegevens. Ik gebruik, zover ik weet, geen cookies.

Niet digitale gegevens

Een enkele keer schrijf ik iets over jou op of bewaar iets wat jij bij mij hebt gemaakt. Ik bewaar dat in een afgesloten kast. Ik weet waar de sleutel ligt van deze kast.

Je mag er gerust op zijn dat ik niets van jouw persoonlijke gegevens deel met anderen zonder jouw toestemming. Tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt of er een gerechtelijk bevel voor is. Laten wij daar niet van uitgaan.

Termijnen waarop ik gegevens bewaar

Omdat wij al genoeg te bewaren hebben in het leven zal ik jouw gegevens niet langer bewaren dan logisch of nodig is. Uiteraard houd ik mij aan de wettelijke en fiscale verplichtingen, zoals de plicht aan de Belastingdienst van het 7 jaar bewaren van facturen. Verder zal ik gegevens van jou niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het werk dat ik met jou doe.

Jouw rechten

Ik respecteer jouw privacy sowieso vanuit mijn professionele ethiek. Het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen heb jij ten alle tijden. Jij mag mij hierover altijd aanspreken.

Dank je wel voor jouw vertrouwen.

Kleurrijke groet,
Karen Hettinga

Emmeloord, 22 mei 2018